SSS

SSS içinde yer alan tüm yazılar


YDS: Yüksek bir puan için en azından pre-int (b1) seviyesinde olmanız gerekmektedir.

TEOFL-IELTS : Bu sınavlar konuşma ve dinlemenin de dahil olduğu birkaç beceriden oluştuğu için en az intermediate(b2) seviyesinde olmanız gerekmektedir.

Beginner yani başlangıç kurumuzda öğrencinin hiç İngilizce bilmediğini yada çok az bir bilgiye sahip olduğunu düşünerek planlamalarımızı da buna göre yaparız. Derslerde görsel materyaller ve daha kısa cümleler içeren metinlerle birlikte öğrendiğiniz cümle kalıplarını kullanarak ve öğretmenlerimizden destek alarak başarılı bir şekilde ilerleye bilirsiniz.

Çocuk grubu eğitimlerimiz 2. Sınıftan itibaren başlamaktadır.

Hayır, çocuk ve yetişkin eğitimleri bilişsel beceri, psikomotor beceriler, dikkat süresi ve bu gibi sebeplerden farklı sınıflarda, farklı saatlerde ve farklı eğitim programları ile verilmektedir.

Evet başlangıç (beginner) kuru dahil bütün sevilerde yabancı öğretmenlerimiz derslere giriyor bulunduğunuz seviyeye göre native öğretmenlerimizin derslere katılımı programlanıyor.