Kulüp Dersleri
 

Konuşma Kulübü

Anadili İngilizce olan yabancı öğretmenlerimiz tarafından verilmektedir. Öğrencilerimiz seviyelere bölünmüş sınıflarda kendi seviyelerine uygun dersliğe girerek belirlenmiş olan konu ile yabancı öğretmenimiz rehberliğinde konuşma çalışmaları yapar. Bu kulübün amacı anadili İngilizce olan bir öğretmen ile öğrenciye uygun seviyede doğru telaffuz, konuşma akıcılığı, yapı bilgisi vb. konularda İngilizce iletişim becerisini geliştirmektir.

Okuma Kulübü

Uzman Türk öğretmenlerimizle öğrencilerimiz, seviyelere bölünmüş sınıflarda belirlenmiş bir okuma parçası ile çalışmalar yaparlar. Bu kulübün amacı öğrencilerimizin okuduğunu doğru şekilde anlaması, okuma parçasıyla ilgili çıkarımlar yapabilmesi, akademik bir metin okumaya hazırlık vb. kazanımları edinmesidir.

Dinleme Kulübü

Uzman Türk öğretmenlerimizle öğrencilerimiz seviyelere bölünmüş sınıflarda belirlenmiş bir dinleme parçası ile çalışmalar yaparlar. İngilizce, sese dayalı bir dil olduğundan bir çok öğrenci aktif dinleme yapamıyor, anadili İngilizce olan kişilerin diyaloglarını anlamakta zorlanıyor. Bu kulübün amacı öğrencilerin aktif bir dinleme yapmasını sağlamak, dinleme parçasındaki genel anlamı çıkarabilmek, farklı aksanlardaki konuşmalara aşina olmak vb. gibi becerileri kazandırmaktır.

Yazma Kulübü

Uzman Türk öğretmenlerimizle öğrencilerimiz seviyelere bölünmüş sınıflarda belirlenmiş bir konu üzerinden yazı yazma çalışmaları yapar. Bu kulübün amacı İngilizce not tutabilme, mail yazabilme, aktif bir yazışmayı devam ettirebilme vb. gibi becerileri kazanabilmektir.

Kelime Kulübü

Uzman Türk öğretmenlerimizle öğrencilerimiz seviyelere bölünmüş sınıflarda bulundukları seviyede bilmeleri gereken temel kelimelerin yeni nesil yöntemlerle öğrenirler. Bu kulübün amacı kelime bilgisini arttırmak, kelimelerin farklı anlamlarını bilmek, bir kelimenin eş ve zıt anlamlarını öğrenerek kelime haznesini genişletmektir.